Právne informácie

Táto stránka je chránená licenciou ,,Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License''. Ide o typ licencie, ktorá povoľuje ľubovoľné kopírovanie a využitie obsahu tejto stránky, pokiaľ budú splnené 2 základné podmienky:

  1. Za každých podmienok musí byť zachované meno autora a zdroj čerpania a tieto údaje musia byť uvedené pri ich použití.
  2. Dokument, stránka, alebo iný výstup, ktorý využíva údaje tejto stránky, musí byť chránený rovnakou licenciou, akou je licencovaná táto stránka.

Táto stránka obsahuje aj zdieľané obrázky a videá z internetu, ktorých autorom niesom. Pri týchto objektoch je uvedený zdroj vo forme internetového odkazu. Zoznam použitých obrázkov a videí tretích strán:

  1. Chov - Gekončík v prírode - Prirodzené prostredie, v ktorom žijú gekončíky, zdroj http://www.reptileforums.co.uk; úplný odkaz: TU autor: MichaelT, 2012
  2. Chov - Cryptosporidie - Gekončík napadnutý baktériou Cryptosporidium varanae, zdroj http://azeah.com; úplný odkaz: TU autor: Arizona Exotic Animal Hospital, 2018
  3. Chov - Krivica - Gekončík s pokročilou formou krivice, zdroj http://www.thegeckospot.net; úplný odkaz: TU autor: Missieren
  4. Chov - Zápcha - Gekončík s neprirodzene veľkým bruchom pravdepodobne plným substrátu, zdroj http://lizardbeans.tumblr.com; úplný odkaz: TU autor: Magical Geckos, 2014
  5. Chov - Zápcha - Návod na nenásilné otvorenie úst gekončíka, zdroj https://www.youtube.com/watch?v=9mIJmeebvss; úplný zdroj: TU autor: timbo5360, 2011
  6. Chov - Strata a regenerácia chvosta - Gekončík čerstvo po tom, čo pustil svoj chvost, zdroj http://www.geckolandia.es; úplný odkaz: TU autor: http://www.geckolandia.es/?page_id=614

Táto stránka využíva písma (fonty), ktoré boli voľne dostupné v databáze Google Fonts. Konkrétne ide o fonty NotoSans a OpenSans.

V sekcii ,,Galéria'' je použitý voľne dostupný java script ,,lightbox plus'' na pozeranie obrázkov.

Stránka využíva voľný skript na oznámenie u využívaní cookies zo stránky cookieinfoscript.com

Použité ikony pre Facebook a Youtube sú voľne dostupné ikony od io9mkt.

Stránka obsahuje bannery tretích strán (creativecommons.org, leopardgeckowiki.com)

Informácie uvedené na tejto stránke vychádzajú z mojich vlastných skúseností, rád a odporúčaní chovateľov, veterinárov a príspevkov odborných internetových diskusii. V žiadnom prípade však niesom schopný zaručiť, že to, čo funguje v mojich chovoch bude fungovať aj v iných chovoch. Vzhľadom na práve uvedené na seba neberiem zodpovednosť za poranenia, zlý zdravotný stav či úmrtia gekončíkov v cudzích chovoch.

V časti ,,Chov - Je pre mňa gekončík vhodné zviera ?'' je voľný preklad článku z knihy Your Happy Healthy Pet - Leopard Gecko ktorú napísal Frank Indiviglio.
INDIVIGLIO, F. Your Happy Healthy Pet - Leopard Gecko. Hoboken, New Jersey: Wiley Publishing, Inc., 2007. 128 s. ISBN 978-0-470-03792-8.